Semantilised tarkvaralahendused (IFI7166.DT)
Õppeaine kood
IFI7166.DT
vana ainekood
IFI7166
Õppeaine nimetus eesti k
Semantilised tarkvaralahendused
Õppeaine nimetus inglise k
Semantic Computing
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
26
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursus annab tudnegitele võimaluse süveneda semantiliste tarkvarasüsteemide arenduse ja uuringute valdkonda.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Semantilised tarkvaralahendused on kiiresti arenev interdistsiplinaarne valdkond, kus andmed on struktureeritud ja organiseeritud vastavalt kasutajate vajadustele ning eesmärkidele, et pakkuda neile sisukamat kasutajakogemust.
Kursus annab tudengitele ülevaate semantiliste tarkvaralahenduste valdkonna uurimisseisust, olemasolevatest tehnoloogilistest lahendustest ja praktilistest rakendusvõimalustest. Tudengid saavad sealjuures kasutada oma varasemaid kogemusi seotud valdkondadest nagu loomuliku keele analüüs, masinõpe, intelligentsed süsteemid, sotsiaaltarkvara, multimeediumi semantika, tarkvaraarendus jne, loomaks uusi semantilise tarkvara rakendusvõimalusi.
Loengutes keskendutakse semantiliste tarkvaralahendustega seotud mõistetele, tehnoloogiatele, rakendustele ja valdkonna tulevikuperspektiividele. Peamised teemad loengutes on semantiline analüüs, semantilised keeled ja seostamine, semantilised rakendused, semantiline programmeerimine ja kasutajaliidesed. Neis omakorda käsitletakse spetsiifilisemaid valdkondi nagu sildistamine (tagging) ja siltide analüüs, seotud andmestikud, semantilised repositooriumid ja infootsing, semantiline veeb ja ontoloogiad, semantiliste süsteemide arendamine ja rakendusvaldkonnad.
Iseseisev töö
Tudengitele määratakse kursuse käigus ülesanded, mille lahendamine toimub gruppides. Tudengid viivad grupitööna läbi ka projekti (kirjanduse läbitöötamine või rakenduse arendus), mille tulemusi tuleb teistele kursusel osalejatele esitleda.
Õppeaine õpiväljundid
Tudengid on teadlikud semantiliste tarkvaralahenduste piiridest, puudustest, kasuteguritest, olemasolevate tehnoloogiate väljakutsetest ning valdkonna uurimisseisust. Kursuse läbinutel on piisavad teadmised ja oskused semantilise tarkvara disainimiseks ning arendamiseks.
Hindamismeetodid
Eksami hinde moodustavad:
Ülesanded 30%
Projekt 50%
Individuaalne ja grupitöö 20%.
Õppejõud
Mohammad Smadi
Kohustuslik kirjandus
Readings will be from current literature, provided either on the web or via handouts.
Lugemismaterjal tehakse kättesaadavaks kursuse veebilehel.
Asenduskirjandus
Reading material that covers the lecture content (in addition to the material posted on the course website). Relevant chapters will be provided on the course website.
Students will be provided with access to this book in electronic form upon request:
Semantic Computing, Phillip Sheu (Editor), Heather Yu (Editor), C. V. Ramamoorthy (Editor), Arvind K. Joshi (Editor), Lotfi A. Zadeh (Editor). ISBN: 978-0-470-58821-5
eBook: Advances in Semantic Computing [http://www.tmrfindia.org/eseries/ebookV2.html]
Lugemismaterjal, mis katab kursuse sisu (lisaks kursuse veebilehel kättesaadavaks tehtud kirjandusele). Konkreetsetele peatükkidele viidatakse kursuse veebilehel.
Tudengitele võimaldatakse nõudmisel digitaalne ligipääs järgmistele raamatutele:
Semantic Computing, Phillip Sheu (Editor), Heather Yu (Editor), C. V. Ramamoorthy (Editor), Arvind K. Joshi (Editor), Lotfi A. Zadeh (Editor). ISBN: 978-0-470-58821-5
eBook: Advances in Semantic Computing [http://www.tmrfindia.org/eseries/ebookV2.html]