Mobiilirakenduste töötuba (IFI7164.DT)
Õppeaine kood
IFI7164.DT
vana ainekood
IFI7164
Õppeaine nimetus eesti k
Mobiilirakenduste töötuba
Õppeaine nimetus inglise k
Mobile Devices Workshop
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
sügis 2. pool
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade mobiilirakendustega seotud tehnoloogiatest. Tutvustada, kuidas koostada rakenduse kontseptsioon, visandid, kujundatud prototüüp ning reageerimisvõimeline prototüüp.
Õppuritelt eeldatakse tööd meeskondades ning rakenduse kontseptsiooni ja töötava prototüübi loomist olgu operatsioonisüsteemispetsiifilise tarkvara (SDK) või veebivahendite abil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Mobiilirakenduste loomise võimalused ja arengusuunad riist- ja
tarkvara poole pealt.
Mõistekaartide kasutamine rakenduse kavandamisel ja tagasiside saamisel.
Tehnoloogia valik.
Visandite loomine ning nende põhjal rakenduse olekuskeemide diagrammi loomine.
Kasutajaliidese täpne joonistamine ning diagrammiga sidumine.
Rakenduse prototüübi koostamine kasutades HTML5 ja CSS3 võimalusi või operatsioonisüsteemispetsiifilist SDKd.
Iseseisev töö
Üliõpilaselt oodatakse töötamist iseseisvalt töörühma koosseisus ning talle pandud rolli kandmist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppija on kursis mobiilirakenduste arendamise võimaluste ja ohtudega.
Ta suudab lahenduse jaoks valida sobiva platvormi ning tehnoloogia. Ta suudab kavandada mobiilirakendusi ning lihtsamaid neist ka ise valmis teha.
Hindamismeetodid
Eksam.
Eksami sooritamiseks peab üliõpilasel olema spetsiifiline roll
meeskonnas ning ta on võimeline seda kirjeldama.
Ta peab aktiivselt osa võtma seminarist ning olema võimeline vestlema kursuse kaetud teemadel.
Õppetööst osavõtu nõuded: üliõpilane peab osalema vähemalt 75% kontakttundides.
Õppejõud
Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
Ilya Shmorgun. Supporting Interaction Design Processes with Concept Mapping. Retrieved 06.09.2011 from http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/get_file.php?id=112&name=ilja_smorgun.pdf
Institute for Human and Machine Cognition. The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them. Retrieved 06.09.2011 from http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryCmaps/TheoryUnderlyingConceptMaps.htm
Asenduskirjandus
It is not possible to finish the course only with replacement literature.
Kursust pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.