Interaktsioonidisaini meetodid (IFI7156.DT)
Õppeaine kood
IFI7156.DT
vana ainekood
IFI7156
Õppeaine nimetus eesti k
Interaktsioonidisaini meetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Interaction Design Methods
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
26
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Saada alusteadmised kasutajaliidese ja interaktsiooni disaini põhimõtete ning meetodite kohta. Saada ülevaade interaktsioonidisaini protsessist ja arendada rühmatöö oskusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus interaktsioonidisaini. Personad. Stsenaariumidepõhine disain. Erinevate osapoolte kaasamine kasutajaid kaasavasse disainiprotsessi. Mõistekaartide koostamine. Kasutajalood. Madala detailsusega prototüüpide koostamine: paberprototüübid ja traatmudelid. Paberprototüüpide testimine. Kasutajaliidese disaini mustrid. Kasutajaliidese prototüüpimine: vahendid ja tehnikad. Kasutajaliidese prototüüpide valmistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Mõistab tarkvara kasutajaliidese disainiprotsessi;
Oskab valida sobivad meetodid erinevate osapoolte kaasamiseks disainiprotsessi;
Oskab koostada personasid, stsenaariume ja kasutajalugusid;
Oskab valmistada ja testida paberprototüüpe;
Oskab valmistada detailseid kasutajaliidese prototüüpe võttes arvesse kasutatavuse põhimõtteid ja disainimustreid.
Hindamismeetodid
Eksam.
Eksami hinne koosneb järgmistest komponentidest:
- rühmatööna läbi viidud kasutajaliidese disaini projekt (90%);
- individuaalsed ülesanded (10%).
Õppejõud
teadur Hans Põldoja
Kohustuslik kirjandus
Põldoja, H. (2016). Interaction Design Methods. Retrieved from http://ifi7156.wordpress.com
Asenduskirjandus
Cooper, A., Reimann, R., & Cronin, D. (2007). About Face 3: The Essentials of Interaction Design. Indianapolis: Wiley Publishing Inc.

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston: Addison-Wesley.

Snyder, C. (2003). Paper Prototyping: The Fast and Easy Way to Design and Refine User Interfaces. San Francisco: Morgan Kaufmann.

Crumlish, C, & Malone, E. (2009). Designing Social Interfaces: Principles, Patterns, and Practices for Improving the User
Experience. Sebastopol: O’Reilly Media, Inc.

Krug, S. (2006). Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability, Second Edition. Berkeley: New Riders.