Magistritöö (IFI7119.DT)
Õppeaine kood
IFI7119.DT
vana ainekood
IFI7119
Õppeaine nimetus eesti k
Magistritöö
Õppeaine nimetus inglise k
Master Thesis
Õppeaine maht EAP
21.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aidata üliõpilasel omandada põhilised uurimistöö tegemise oskused, tavad ja eetiline lähenemine, ning akadeemilisele kontekstile kohased eneseväljendusoskused.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Magistritööga demonstreerib üliõpilane iseseisva ja kriitilise mõtlemise oskust, mida toetavad süsteemaatiline andmete kogumise ja analüüsimise ning hindamise oskused. Üliõpilane esitab oma uurimistööd heade akadeemiliste tavade kohaselt. Üliõpilaste tähelepanu juhitakse hüperteksti tehnikate kasutamisest tulenevate eeliste rakendamisele.
Õppeaine õpiväljundid
Kaitstud magistritöö.

Hindamismeetodid
Hindeline arvestus.
Õppejõud
prof David Lamas
Kohustuslik kirjandus
To be discussed with the supervisor.