Nutiseadmete pedagoogilised ja rakenduslikud aspektid (IFI7090.DT)
Õppeaine kood
IFI7090.DT
vana ainekood
IFI7090
Õppeaine nimetus eesti k
Nutiseadmete pedagoogilised ja rakenduslikud aspektid
Õppeaine nimetus inglise k
Pedagogical Aspects and Implementation of Mobile Devices
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
12
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on tutvustada nutiseadmete erinevate pedagoogilisi ja rakenduslikke võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist nutiseadmete efektiivseks kasutamiseks õppetöös.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade erinevatest nutiseadmetest ja tarkvara platvormidest
Nutiseadmete kasutamise pedagoogilised mudelid ja innovaatilised õpistsenaariumid
Nutiseadmete praktilised rakendusvõimalused õppimiseks ja õpetamiseks
Nutiseadmete kasutamisega kaasnevad probleemid ja kitsaskohad ning nende lahendamine
Nutiseadmete privaatsus ja turvalisus
Iseseisev töö
Iseseisva tööna peavad tudengid esitama kirjalikud analüütilised ja reflekteerivad ajaveebi postitused kursusel nädala kaupa käsitletavate teemade kohta.
Õppeaine õpiväljundid
- omab teadmisi nutiseadmete rollist õppeprotsessis;
- oskab välja tuua erinevate nutiseadmete erinevusi, eeliseid ja probleeme;
- oskab nutiseadmeid tulemuslikult kombineerida ja rakendada lähtuvalt õpieesmärkidest ja õpitegevustest;
- mõistab õppija ja õpetaja rolli muutusi erinevates keskkondades;
- oskab ennetada ja lahendada nutiseadmete kasutamisega kaasnevaid probleeme ja kitsaskohti;
- omab teadmisi kaasaegse tehnoloogia trendidest ja arengusuundadest ning oskab neid oma töös arvestada.
Hindamismeetodid
Eksami hinne kujuneb praktiliste rühmatööde (40%) ja iseseisvate tööde (60%) koondtulemusena. Eksamile pääsemise eelduseks on rühmatööde ja iseseisvate tööde õigeaegne esitamine ning kontakttundides kohalkäimine.
Õppejõud
Lili Kesa
Kohustuslik kirjandus
Loengukonspekt: Kesa, L. (2015). Nutiseadmete pedagoogilised ja rakenduslikud aspektid.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.
It’s not possible to pass course based only on replacement literature.