Ettevõttearhitektuur (IFI7075.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7075.DT
vana ainekood
IFI7075
Õppeaine nimetus eesti k
Ettevõttearhitektuur
Õppeaine nimetus inglise k
Enterprise Architecture
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õpilased omandavad teadmisi ettevõtte arhitektuuri loomise, rakendamise ja hooldamise kohta.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
See kursus uurib ettevõtte IT-lahenduste kavandamist, valikut, rakendamist ja haldamist. Keskendutakse rakendustele ja infrastruktuurile ning nende sobivusele ettevõttega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab erinevaid ettevõtte arhitektuuri analüüsi ja otsuste tegemise raamistikke.
- kasutada tehnikaid riskide hindamiseks ja juhtimiseks kogu ettevõtte portfelli ulatuses;
- hinnata ja kavandada uute tehnoloogiate integreerimist;


- mõistab teenuse- ja äriprotsesside arhitektuuri põhimõisteid ja nende hindamist;
- mõista teenusele orienteeritud arhitektuuri eeliseid ja riske;
- mõistab auditi ja vastavuse osatähtsust ettevõtte arhitektuuris;
- mõistab ettevõtte süsteemide integreerimist organisatsioonidevaheliste partneritega, nagu tarnijad, valitsus jne.
Õppejõud
Alex Norta, PhD
space