Multimeediumi arendamine (IFI7061.DT)
Õppeaine kood
IFI7061.DT
vana ainekood
IFI7061
Õppeaine nimetus eesti k
Multimeediumi arendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Multimedia Development
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
24
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ning arendada üliõpilastes teadmisi multimeediumitoodete loomise ja levitamise kohta. Arendada praktilisi oskusi multimeediumitoodete arendamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebileht multimeediumi edastamise vahendina, multimeediumi elemendid veebis. Voogmeedia põhimõtted ja peamised tehnoloogiad. Lihtsamate interaktiivsete veebilehtede loomine. Veebilehe kujundamine.
Kursuse põhiosa koosneb loengutest ja praktikumidest, kus üliõpilastelt oodatakse aktiivset kaasamõtlemist ja –töötamist.
Kursuse raames tuleb üliõpilastel luua iseseisvalt lihtsam interaktiivne, multimeediumi elemente sisaldav veebileht.
Iseseisev töö
Iseseisvate töödena tuleb üliõpilastel luua veebilehti, lihtsamaid animatsioone, lisada veebi multimeediumi elemente ja interaktiivsust. Täpsed juhendid antakse vastava teema tunnis ning tehakse kättesaadavaks kursuse jagatud kaustas: https://drive.google.com/a/tlu.ee/folderview?id=0B1ZtsSCdtRcAV2Z1UWRlejdLRHM&usp=sharing
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu teab ja tunneb veebilehe loomise ja meediafailide kasutamise põhimõtteid ning Javascript programmeerimiskeele olulisemaid võimalusi. Oskab: iseseisvalt luua interaktiivseid, multimeediumi sisaldavaid veebilehti.
Hindamismeetodid
Eksam. Eksam koosneb praktilisest ülesandest (100% hindest).
Õppejõud
lekt Andrus Rinde
Kohustuslik kirjandus
Andrus Rinde loengukonspekt.
Lisainfo
Eksamile pääsemise eeltingimuseks on iseseisvate tööde esitamine (100%).
Osalejate piirarv sõltub arvutiklassi kohtade arvust.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.