Õpianalüütika (IFI7060.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7060.DT
vana ainekood
IFI7060
Õppeaine nimetus eesti k
Õpianalüütika
Õppeaine nimetus inglise k
Learning Analytics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on:
a) tutvustada õpianalüütika mõistet, kaasnevaid mõisteid, rakendamisvaldkondi ning uurimisvõimalusi;
b) arendada õppijate oskusi õpianalüütika rakendamisel – erinevat tüüpi õpianalüütiliste süsteemide kavandamisel ja rakendamisel uurimisküsimustele vastuste saamiseks, andmekogumisel ja andmete korrastamisel, analüüsimisel ja interpreteerimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
I. kontaktpäev
Õpianalüütika mõiste, seonduvad mõisted, rakendusvaldkonnad, vahendid. Õpianalüütika digitehnoloogiaga toestatud või eõppes. Akadeemilise analüütika võimalused organisatsioonis. Mitteformaalse õppe analüütika ja andmete kogumise vahendid. Õpianalüütikaga õpisüsteemi kavandamine rühmatöös. Koostame tutvustuse (õpisüsteemi ja stsenaariumi skeemi koos kirjeldusega) õpisüsteemi kavandatud analüütilistest võimalustest. Dokumenteeritakse süsteemi käivitamisel ja rakendamisel esinevad raskused.
Iseseisve töö veebruaris/märtsis 2016: Õpianalüütikaga õpisüsteemi käivitamine ja rakendamine ühiselt andmete kogumiseks

II. Kontaktpäev
Seosed ja tegutsemismustrid – õpianalüütika võimalused õppeprotsessis ja uurimistöös (näited õpianalüütilistest uuringutest). Õpinalüütika võimalustega rikastatud omaloodud õpistsenaariumi andmete alusel õpitegevuste kategoriseerimine ja süsteemne analüüsimine ning õpianalüütika visualiseerimine. Uurimisküsimused õpitegevuste (ja nende seotuse, vastasmõju) kohta oma loodud õpistsenaariumis.

III. Kontaktpäev
Sotsiaalvõrgustiku analüüsi (SNA) vahendid, SNA teooria kohased uurimisküsimused (näited artiklitest), andmekogumise ja -analüüsi viisid ja andmete interpreteerimine. Sotsiaal-semantiline võrgustik ja õpianalüütika. Praktikumis analüüsitakse SNA teooriast sotsiaalse võrgustiku andmeid, Gephi kasutamine. SNA-ga seotud uurimisküsimuse püstitamine, andmete korrastamine, visualiseeritud andmete analüüs ja järelduste tegemine.

IV. Kontaktpäev
Oma õpistsenaariumist kogutud õpiandmete tulemuste esitamine ja arutelu.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab õpianalüütika mõistet ning tunneb lihtsamaid õpianalüütika võimalusi õpitegevuste juhtimiseks;
- oskab püstitada õpianalüütika kasutamisega lahendatavaid uurimisküsimusi;
- oskab õpianalüütikat praktikas kasutada erinevat tüüpi info kogumisel, analüüsimisel ja interpreteerimisel.
Õppejõud
Kai Pata
Lisainfo
Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning ülesanded esitatud rühmaliikmete blogis.
space