Digitaalsete õppematerjalide koostamine (IFI7053.DT)
Õppeaine kood
IFI7053.DT
vana ainekood
IFI7053
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalsete õppematerjalide koostamine
Õppeaine nimetus inglise k
Creating Digital Learning Resources
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpiobjekti mõiste. Õpiobjektide repositooriumid. Õpiobjektide kirjeldamine metaandmetega. IEEE LOM. Vahendid õpiobjektide ja sisupakettide loomiseks. SCORM, IMS Common Cartridge. Arvutipõhine testimine. IMS QTI. Vahendid küsimuste ja testide koostamiseks. Veeb 2.0 vahendid õppematerjalide koostamiseks. Õppematerjalide koostamine nutiseadmetele. Õppematerjalid ja autoriõigus, avatud sisulitsentsid, avatud õppematerjalid. Digitaalsete õppematerjalide koostamise protsess. Õppematerjalide kvaliteet.
Iseseisev töö
Iseseisvad tööd:
- 6 ajaveebipostitust kursuse ülesannete põhjal ning kommentaariaruteludes osalemine;
- lõputööna koostatav õppematerjal või kirjanduse analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse edukalt läbinud üliõpilane oskab:
• kirjeldada õpiobjektide lähenemise eeliseid ja puuduseid;
• otsida repositooriumitest metaandmete ja litsentsitingimuste järgi õpiobjekte;
• valida digitaalsete õppematerjalide koostamiseks sobiv vahend;
• koostada lihtsamaid sisupakette, veeb 2.0 vahenditel põhinevaid õppematerjale ja nutiseadmetele mõeldud õppematerjale ning kirjeldada neid metaandmetega;”
• järgida õppematerjalide koostamisel autoriõiguse põhimõtteid;
• hinnata hindamismudeli põhjal õppematerjali kvaliteeti;
• koostada põhjalikuma õppematerjali ühe autorvahendi abil;
• analüüsida ühe digitaalsete õppematerjalidega seotud teema aktuaalseid probleeme, uurimusi ja tulevikusuundi.
Hindamismeetodid
Eksami hinne põhineb kursuse käigus saavutatud õpimärkidel (Mozilla Open Badges). Täpne hindamisskaala on esitatud kursuseprogrammis.
Õppejõud
lektor H. Põldoja
Kohustuslik kirjandus
Põldoja, H. (2016). Digitaalsete õppematerjalide koostamine. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com

Villems, A., Kusmin, M., Peets, M.-L., Plank, T., Puusaar, M., Pilt, L., et al. (2012). Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks. (M. Dremljuga-Telk, toim.). Tallinn: Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus.
Lisainfo
Kursuse sooritamiseks vajalik töö maht on 78 (3×26) tundi. Sellest
kontakttundidena toimub 16 tundi seminaride vormis.
Hindamisele pääsemise tingimused: kõik tööd peavad olema esitatud hiljemalt 3 päeva enne eksamit.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.