Kasutajaliidese esteetika (IFI6236.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6236.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kasutajaliidese esteetika
Õppeaine nimetus inglise k
User Interface Aesthetics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Darja Tokranova (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused esteetika põhiväärtuste ja mõistete, nagu kompositsioon, värv, kontrast, tüpograafia, piktogrammid ja kujutised rakendamiseks kasutajaliidese kujunduselementides. Mõista visuaalsemiootikat erinevates kontekstides ja õppida seda rakendama olenevalt projekti teemast ja ulatusest. Luua eeldused kasutajaliidese sidusa disainisüsteemi koostamise reeglite tundmaõppimiseks ja disainisüsteemi loomiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Esteetiliselt atraktiivsed kasutajaliidesed pakuvad paremat kasutajakogemust ja parendavad funktsionaalsust atraktiivse paigutusega. Kursuse käigus õpivad üliõpilased visuaalse esteetika algteadmisi ja nende rakendamist kasutajaliidese disainis. Õpitakse disainisüsteemi mõistet, kasutajaliidese komponentide ja nende kombinatsioonide semiootilist tähendust ning seda, kuidas kasutajaliidese elemendid muutuvad sõltuvalt kontekstist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru kasutajaliidese mõistest, oskab üksteisest eristada ja kontekstiga sobivalt kasutada kasutajaliidese elemente ja komponente;
- mõistab visuaalse esteetika põhiprintsiipe, nagu värv, kontrast, tüpograafia ja kompositsioon, ning oskab neid kasutajaliidese kujundamisel rakendada;
- mõistab ligipääsetavuse tähtsust ja on omandanud algteadmised WCAG juhistest;
- mõistab konkreetse projekti jaoks sidusa disainisüsteemi loomise põhimõtteid ja on omandanud selle loomise praktilise kogemuse.
Õppejõud
Darja Tokranova
space