Uurimisseminar (IFI6232.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6232.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Uurimisseminar
Õppeaine nimetus inglise k
Research Seminar
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Pakkuda üliõpilastele tuge bakalaureuse töö kirjutamiseks ja kaitsmiseks ning tõsta tööde kvaliteeti.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine koosneb seminaridest, mille käigus tutvustatakse akadeemiliste uurimistööde läbiviimise üldisi põhimõtteid, antakse lühiülevaade levinumatest uurimismeetoditest, arutletakse uurimistööde üldiste kvaliteedikriteeriumite üle ning käsitletakse uurimistöö kui dokumendi struktuuri, esitlusstiili, viitamist ja muid põhimõtteid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab õpingutulemustele toetudes planeerida kirjaliku töö koostamist;
- oskab tuvastada aktuaalseid probleeme ning käsitleb neid süstemaatiliselt ning loogiliselt;
- oskab uuringu tulemusi esitada kooskõlas teaduslikule tööle esitatavate akadeemiliste nõuetega.
Õppejõud
Andrus Rinde
space