Andmebaaside praktikum (IFI6090.DT)
Õppeaine kood
IFI6090.DT
vana ainekood
IFI6090
Õppeaine nimetus eesti k
Andmebaaside praktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Database Lab
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
42
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa kogemuste ning teoreetilise tausta kujunemisele, mis on vajalikud reaalselt töötavate andmebaaside loomisele ning kasutamisele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Relatsiooniliste andmebaaside põhimõisted: andmebaas, andmetabel, väli, andmetüüp, rida. SQL-käsklused andmetabeli loomiseks, muutmiseks. Käsud andmete lisamiseks, muutmiseks, kustutamiseks. Mitmesugused päringud, sortimine, otsimine. Andmete grupeerimine ja agregaatfunktsioonid. Tabelite ühendamine päringutes. Üks-mitmele ja mitu-mitmele seose puhul levinumad ettetulevad päringud. Ühe kirje töövoohalduses ette tulevad SQL-käsklused. Alampäringud väärtuse, loetelu ja tabeli asendajana. Üksikute alampäringute põhjal keerukamaid lahendusi pakkuva päringu moodustamine. Indekseerimine. Päringute kiirendamise võtted. Automaatne reageerimine käsklustele, päästikprotsessid. Tegevusloogika kirjeldamine salvestatud protseduuride abil. SQLi standardi osa ning lisakäsklused eri andmebaasisüsteemide korral. Andmebaasiskeemi praktiline kavandamine ja realiseerimine. Päringute loomine ja optimeerimine testandmeid kasutades. Automatiseeritud vahendid andmetabelitele kasutajaliidese loomiseks. Andmebaasi juurde pöördumine programmeerimiskeelte juures.
Iseseisev töö
Oma lahenduste loomine tundides kokku pandud näidete põhjal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppija oskab praktiliselt koostada tegelikke keskmise suurusega rakenduste jaoks vajalikke andmebaase. Ta suudab neid kavandada, struktuuri analüüsida ning SQLi abil andmeid hallata. Oskab koostada mitmesuguseid päringuid, mis on vajalikud andmebaasi kasutava rakenduse toimimiseks.
Hindamismeetodid
Arvestus. Tulemus kujuneb iseseisvate tööde (5 tk), kontrolltöö ning vestlusseminari põhjal. Arvestuse kättesaamiseks peavad kõik punktid olema täidetud. Erandina vabastab kontrolltöö kõige keerukama punkti lahendamine ühest kodusest tööst.
Õppejõud
lektor Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
Kippar, Jaagup, Savisaar, Erki. Andmebaasipõhiste veebirakenduste arendamine Microsoft Visual Studio ja SQL Server’i baasil. SQL ja andmed. Tallinn, 2010.
http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java/loeng/dotnet/sql.docx

Eessaar, Erki. Andmebaaside projekteerimine. Tallinna Tehnikaülikool 2008.
Asenduskirjandus
Aine on asenduskirjanduse alusel võimalik läbida vaid eraldi kokkuleppel õppejõuga.