Andmebaaside praktikum (IFI6090.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6090.DT
vana ainekood
IFI6090
Õppeaine nimetus eesti k
Andmebaaside praktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Database Lab
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa kogemuste ning teoreetilise tausta kujunemisele, mis on vajalikud reaalselt töötavate andmebaaside loomisele ning kasutamisele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Relatsiooniliste andmebaaside põhimõisted: andmebaas, andmetabel, väli, andmetüüp, rida. SQL-käsklused andmetabeli loomiseks, muutmiseks. Käsud andmete lisamiseks, muutmiseks, kustutamiseks. Mitmesugused päringud, sortimine, otsimine. Andmete grupeerimine ja agregaatfunktsioonid. Tabelite ühendamine päringutes. Üks-mitmele ja mitu-mitmele seose puhul levinumad ettetulevad päringud. Ühe kirje töövoohalduses ette tulevad SQL-käsklused. Alampäringud väärtuse, loetelu ja tabeli asendajana. Üksikute alampäringute põhjal keerukamaid lahendusi pakkuva päringu moodustamine. Indekseerimine. Päringute kiirendamise võtted. Automaatne reageerimine käsklustele, päästikprotsessid. Tegevusloogika kirjeldamine salvestatud protseduuride abil. SQLi standardi osa ning lisakäsklused eri andmebaasisüsteemide korral. Andmebaasiskeemi praktiline kavandamine ja realiseerimine. Päringute loomine ja optimeerimine testandmeid kasutades. Automatiseeritud vahendid andmetabelitele kasutajaliidese loomiseks. Andmebaasi juurde pöördumine programmeerimiskeelte juures.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab praktiliselt koostada tegelikke keskmise suurusega rakenduste jaoks vajalikke andmebaase, suudab neid kavandada, struktuuri analüüsida ning SQLi abil andmeid hallata;
- oskab koostada mitmesuguseid päringuid, mis on vajalikud andmebaasi kasutava rakenduse toimimiseks.
Õppejõud
lektor Jaagup Kippar
space