Tarkvaraarenduse projekt II (IFI6089.DT)
Õppeaine kood
IFI6089.DT
vana ainekood
IFI6089
Õppeaine nimetus eesti k
Tarkvaraarenduse projekt II
Õppeaine nimetus inglise k
Software Engineering Project II
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
42
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada praktilise kogemuse kujunemist töötades meeskonnas koos teiste inimestega ja rakendamaks ja laiendamaks erinevates õppeainetes omandatud teadmisi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üliõpilane osaleb reaalses arendusprojektis täitjana (programmeerijana, testijana, disainerina, analüütikuna vms) või aines Tarkvaraarenduse projekt I spetsiifilisemate ülesannete täitmisel.
Iseseisev töö
Kursus läbitakse valdavalt iseseisvalt arendustööd tehes ja klientidega suheldes. Õppejõududel on toetav, suunav ja abistav roll tulemuse saavutamisel.
Õppeaine õpiväljundid
-omab kogemust meeskonnatöös;
-omab kogemust klientidega suhtlemisel;
-on täiendanud ja kinnistanud oma oskusi mõnel spetsiifilisel;
-tarkvaraarenduse või meediaprojektidega seotud alal.
Hindamismeetodid
Arvestus. Tööle annab hinnangu arendusprojekti juht või Tarkvararenduse projekt I juhendaja.
Õppejõud
Inga Petuhhov
Kohustuslik kirjandus
Kohustuslik kirjandus sõltub projektist, millega töötatakse.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel.