Uurimisseminar II (IFI6086.DT)
Õppeaine kood
IFI6086.DT
vana ainekood
IFI6086
Õppeaine nimetus eesti k
Uurimisseminar II
Õppeaine nimetus inglise k
Research Seminar II
Õppeaine maht EAP
2.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Pakkuda üliõpilastele tuge bakalaureuse töö kirjutamiseks ja kaitsmiseks ning tõsta tööde kvaliteeti.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine koosneb seminaridest, mille käigus tutvustatakse akadeemiliste uurimistööde läbiviimise üldisi põhimõtteid, antakse lühiülevaade levinumatest uurimismeetoditest, arutletakse uurimistööde üldiste kvaliteedikriteeriumite üle ning käsitletakse uurimistöö kui dokumendi struktuuri, esitlusstiili, viitamist ja muid põhimõtteid.
Iseseisev töö
1. Töö idee sõnastamine
2. Eesmärgi sõnastamine
3. Arendusplaani loomine
4. Küsimustiku koostamine
5. Allikate vormistamine
6. Tööde lugemine ja analüüsimine
7. Uuringuplaani koostamine ja esitlus
Õppeaine õpiväljundid
Suudab õpingutulemustele toetudes planeerida kirjaliku töö koostamist. Oskab tuvastada aktuaalseid probleeme ning käsitleb neid süstemaatiliselt ning loogiliselt. Oskab uuringu tulemusi esitada kooskõlas teaduslikule tööle esitatavate akadeemiliste nõuetega.
Hindamismeetodid
Arvestus seisneb bakalaureusetöö plaani esitlemises seminaril kaasüliõpilaste ja õppejõudude ees ning täiendavatele küsimustele vastamises. Arvestusele pääsemise eelduseks on jooksvate iseseisvate tööde kvaliteetne ja õigeaegne sooritamine.
Õppejõud
Martin Sillaots
Kohustuslik kirjandus
Nõuded bakalaureusetöö koostamiseks (TLÜ Informaatika Instituut, 2010) http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/bakalaureus/bakalaureusetoo_nouded.pdf
Vormistusjuhend lõputöö koostamiseks (TLÜ Informaatika Instituut, 2010) http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/lopu_too/yliopilastoode_vormistusjuhend_1.3.pdf
Seminaride materjalid (Niglas, K., Sillaots, M. 2011) http://htk.tlu.ee/icampus/pg/groups/210275/bakalaureuset-seminarid/
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.