Uurimisseminar I (IFI6085.DT)
Õppeaine kood
IFI6085.DT
vana ainekood
IFI6085
Õppeaine nimetus eesti k
Uurimisseminar I
Õppeaine nimetus inglise k
Research Seminar I
Õppeaine maht EAP
2.0
Orienteeruv kontakttundide maht
14
Õpetamise semester
sügis 2. pool
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on pakkuda üliõpilastele tuge seminaritöö kirjutamiseks ja edukaks kaitsmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seminarides tutvustatakse üliõpilastele: kuidas püstitada uurimistöö eesmärki, uuringu tüüpe, allikate kasutamist ja viitamisnõudeid, töö tulemuse vormistamis- ja kvaliteedinõudeid.
Jagatakse soovitusi eduka esitluse läbiviimiseks ning tutvutakse varem kaitstud töödega.
Iseseisev töö
- Seminaritöö eesmärgi sõnastamine
- Seminaritöö tüübi valimine
- Seminaritöö uurimisküsimuste sõnastamine
- Olulisemate allikate valimine

Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane tunneb ja oskab kasutada erinevaid kirjanduse ning muu kirjaliku allikmaterjali hankimise viise ja elektroonilisi töövahendeid.
Üliõpilane tunneb uurimuslikele ning arenduslikele töödele esitatavaid üldisi kvaliteedikriteeriume ning oskab nendest lähtuvalt hinnata vastava taseme uurimuslike ja arenduslike tööde kvaliteeti.
Üliõpilane oskab püstitada asjakohaseid uurimisküsimusi ja arenduseesmärke ning planeerida uurimis- ja arendusprotsessi.
Üliõpilane oskab oma tööd struktureerida ning nõuetele vastavalt vormistada.
Hindamismeetodid
Arvestus.
Arvestuse tulemus moodustub kursuse käigus sooritatud individuaalsete ja grupitööde eest teenitud punktidest.

Õppejõud
Martin Sillaots
Kohustuslik kirjandus
Instituudi kodulehelt leitavad üliõpilastööde vormistusjuhend ja seminaritöö nõuded.
Seminaride materjalid