Programmeerimise algkursus (IFI6037.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6037.DT
vana ainekood
IFI6037
Õppeaine nimetus eesti k
Programmeerimise algkursus
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Course in Programming
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luuakse eeldused ülevaate saamiseks iseseisvate rakenduste ülesehitusvõimalustest ning nende loomise põhitõdedest ; eeldus praktilise kogemuse omandamiseks.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Koodi kirjutamine, kompileerimine, käivitamine. Aknad, graafikakomponendid, tekstitöötlus. Failioperatsioonid.
Jooniste ja animatsioonide koostamine. Andmetöötlusvahendid
Iseseisva tööna tuleb kodus koostada nähtuse (nt. vihmasadu)
või aparaadi (nt. pendliga kell) simulatsioonimudel, kus kasutaja saab muuta parameetreid (nt. vihmasaju
tugevus) ning loodud mudel töötab vastavalt sisestatud parameetritele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinu saab hakkama lihtsamate rakenduste loomisega ning mõistab keerulisemate rakenduste tööpõhimõtteid.

Õppejõud
lekt Jaagup Kippar
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space