Programmeerimise algkursus (IFI6037.DT)
Õppeaine kood
IFI6037.DT
vana ainekood
IFI6037
Õppeaine nimetus eesti k
Programmeerimise algkursus
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Course in Programming
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
40
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luuakse eeldused ülevaate saamiseks iseseisvate rakenduste ülesehitusvõimalustest ning nende loomise põhitõdedest ; eeldus praktilise kogemuse omandamiseks.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Koodi kirjutamine, kompileerimine, käivitamine. Aknad, graafikakomponendid, tekstitöötlus. Failioperatsioonid.
Jooniste ja animatsioonide koostamine. Andmetöötlusvahendid
Iseseisva tööna tuleb kodus koostada nähtuse (nt. vihmasadu)
või aparaadi (nt. pendliga kell) simulatsioonimudel, kus kasutaja saab muuta parameetreid (nt. vihmasaju
tugevus) ning loodud mudel töötab vastavalt sisestatud parameetritele.
Iseseisev töö
x
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu saab hakkama lihtsamate rakenduste loomisega ning mõistab keerulisemate rakenduste tööpõhimõtteid.

Hindamismeetodid
Hindeline arvestus


Õppejõud
lekt Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
, Kohustusliku kirjanduse annab õppejõud vajadusel loengu käigus;
Asenduskirjandus
, Java programmeerimise tutvustusnäited:; Meho, I. (2003)., Programmeerimise praktikumid : algklassid.;