Programmeerimine I (IFI6004.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6004.DT
vana ainekood
IFI6004
Õppeaine nimetus eesti k
Programmeerimine I
Õppeaine nimetus inglise k
Programming I
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused rakendusprogrammide koostamiseks. Õpitakse kavandama ja koostama programme nii eraldi kui grupina ning kasutama abimaterjale. Kursus annab aluse, mille külge on võimalik kinnitada programmeerimise valikkursustel saadavad oskused.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Objektorienteeritud programmeerimine. Graafika, sündmused, animatsioon, mudelite koostamine. Liht- ja struktuurandmetüübid, vood, failid. Erindid. Võrguprogrammid, lõimed. Rakendid. Programmeerimiskõlbuliku mudeli koostamine. Iseseisvaks tööks on grupitöö käigus rakenduse planeerimine, teostus ja esitlus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinu tunneb Java objektorienteeritud rakendusprogrammide tööpõhimõtteid ning koostamise võimalusi. Oskab luua objekte, meetodeid, klasse (sealhulgas abstraktseid), alamklasse, liideseid. Tunneb graafikakomponente ning oskab luua graafilise kasutajaliidese, kasutada kuulareid sündmuste töötlemiseks, animatsioone, võrgulahenduseid. Oskab koostada keskmise keerukusega rakendusi nii üksinda kui grupina.
Õppejõud
lekt Erika Matsak
space