Maastiku-uuringud ja kultuurigeograafia (HIK6439.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6439.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Maastiku-uuringud ja kultuurigeograafia
Õppeaine nimetus inglise k
Landscape Studies and Cultural Geography
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine annab ülevaate inimgeograafia maastiku-uuringute ja kultuurigeograafia suunast Eestis ning maailmas, nende suundade kujunemisloost ja teoreetilistest lähtekohtadest, interdistsiplinaarsusest, olulisematest uurimisteemadest ja kaasaegsetest uurimisvõimalustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine eesmärk on tutvustada inimgeograafiast lähtuvaid loodust ning kultuuri siduvaid elukeskkonna analüüsivõimalusi. Aines antakse ülevaade maastiku-uuringute ja kultuurigeograafia arengust seoses neid mõjutanud ajakohaste kultuuri- ja ühiskonnateoreetiliste suundumustega. Tutvustatakse uurimismetodoloogiaid nagu regionaalne geograafia, „uus kultuurigeograafia, mitte-representatsiooniline teooria või (uus)materiaalsus ning tekkinud mõisteid nagu regioon, koht, maastik, kohatunne, representatsioon, paiga turustamine, afekt, materiaalsus, igapäevakultuur jt. Süvendatult tutvustatakse maastiku-uuringuid ja selle rakendamisvõimalusi ajalisust, inimest ning ökoloogiaid siduvates teemades nagu mentaalsed, väärtuslikud, ajalised maastikud ja metodoloogiaid nagu nt kultuurilised ökosüsteemiteenused. Loenguid toetavad temaatiliste teadusartiklite ühised arutelud. Loeng lõpeb praktilise kodutööga, mis esitatakse esseevormis ning mille eesmärk on peegeldada mõne maastiku-uuringute ja/või kultuurigeograafia võtmeteema ja metodoloogia tundmist tudengit huvitava teemapüstituse sõnastamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub maastiku-uuringute ja kultuurigeograafia põhimõistetes;
- oskab siduda inimgeograafia arengut ühiskonna- ning kultuuriteoreetiliste lähtekohtadega;
- tunneb erinevaid kultuurigeograafia uurimisvaldkondi;
- omab ülevaadet maastiku-uuringutest ning selle kaudu rakendatavatest uurimisteemadest;
- arendab teaduslikku väljendamisoskust.
Õppejõud
Hannes Palang
space