Erikursus keskkonnahumanitaariast (HIK6088.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6088.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Erikursus keskkonnahumanitaariast
Õppeaine nimetus inglise k
Special Course on Environmental Humanities
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Julia Kuznetski (õpetamise keel: inglise keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus kuulub keskkonnahumanitaaria moodulisse. Kursuse esmärgiks on tutvuda tänapäeva keskkonnahumanitaaria teooriatega rõhuga kirjandusökoloogiale (ökokriitikale) ning kasutada metodoloogilisi instrumente erinevate kirjanduslike tekstide ning audiovisuaalse meedia analüüsimiseks kultuuri ja keskkonna põmimise perspektiivist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse keskkonnahumanitaarias/ökokriitikas tänapäeval aktuaalseid meetodeid: kohateooria, keskkonnasemiootika, uusmaterialism, looma- ja taimeuuringud, ökopoeetika, ökofeminism, postkoloniaalne ökokriitika jms. Tutvutakse keskkonnahumanitaarias oluliste mõtlejate seisukohtadega, ökokriitika tõekspidamiste ja mõistestikuga. Juhtumianalüüsiks käsitletakse ilukirjanduslikke tekste, looduskirjandust, publitsistikat, reisikirjandust, luulet jne., aga ka eksperimentaalseimaid kirjutisi (bloge, videosid), filme, animatsioone, graafilisi romaane jne. Tähelepanu pööratakse kultuuriliste näidete seostele päriselu keskkonnaprobleemidega: kultuur kui aktivismi liik, kultuuri poliitiline agenda.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on tutvunud valdkonna põhimõistetega, ökokriitilise terminoloogiaga ja erinevate keskkonnahumanitaaria kultuuriliste näidetega
- oskab õpitut praktikas rakendada, sooritades nõutavad tööd positiivsele tulemusele (rühmatöö, kirjalik lõputöö);
- mõistab ökokriitika seisukohti ja nende tähtsust tänapäeva maailma (keskkonna)probleemide mõistmiseks;
- on motiveeritud edaspidiseks uurimistööks antud valdkonnas ja keskkonnahumanitaarias laiemalt.
Õppejõud
Julia Kuznetski
Lisainfo
Iseseisva töö sisuks on teooreetiliste akadeemiliste tekstide läbitöötemine, ilukirjanduslike ja muude kultuuriliste ning audiovisuaalsete näidete analüüsimine, oma panuse tegemine rühmatöösse, lõpuessee kirjutamine.
Hindamine: aktiivne osalemine seminarides, rühmatöö projekt; lõpuessee.
space