Sissejuhatus üldisesse kultuuriteooriasse (HIK6015.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6015.HT
vana ainekood
HIK6015
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus üldisesse kultuuriteooriasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Cultural Theory
Õppeaine maht EAP
4.5
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse ülesanne on anda üliõpilasele ettekujutus erinevatest kultuuri uurimise viisidest, erinevate kultuuriga tegelevate distsipliinide (kultuurifilosoofia, kultuurantropoloogia, võrdlev kultuurilugu jm.) mõtteviisidest ning kokkupuutepunktidest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus käsitleb järgmiseid teemasid:
Üldise kultuuriteooria ala ja ülesanne
Kultuuriteoreetilise mõtlemise genees
Maailmakultuuri mõiste
Kultuurisõltelisus ja universalism
Kultuuriteooria ja kultuurikriitika
Kultuuri defineerimise viisid
Kultuuri uurimise võimalused
Kultuuriteooria väljundid
Kultuurilised kooslused: põhimõisted
Kultuurkonnad
Kultuur ja praktikad
Kultuuriteoreetilised distsipliinid
Modernsus, modernism, postmodernsus
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane orienteerub filosoofia põhiprobleemides, oskab erinevas võtmes kirjutatud filosoofilisi tekste lugeda ja analüüsida ning filosoofilistel teemadel arutleda.
Õppejõud
Rein Raud
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space