Keskkonnaantropoloogia (HIA6347.HT)
space
Õppeaine kood
HIA6347.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnaantropoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Environmental anthropology
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärk on mõista olulisemaid teoreetilisi ja metodoloogilisi käsitlusi, mõistmaks inimese ja keskkonna vahelist koosmõju. Loengu käigus saavad tudengid ülevaate olulisematest klassikalistest ja kaasaegsetest käsitlustest inimese ja looduse suhete uurimisel. Tudengid õpivad iseseisvalt analüüsima ning uurima, kuidas inimesed keskkonda mõjutavad ning loodust tajuvad.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse erinevaid teemasid ja teooriaid inimese ja looduse koosmõjust alates 20. sajandi keskpaigast tänapäevani. Läbi loengute ning arutelude on tudengitel võimalus saada ülevaade erinevatest käsitlusest inimese, looduse ja keskkonna vahelistest suhetest. Kuigi kursus on antropoloogia keskne, annab see ka ülevaate teistest sotsiaal- ja humanitaarteaduste käsitlustest.

Kursus algab ajalooliste käsitluste tutvustamisega ning liigub kronoloogiliselt edasi moodsamate teooriate ja käsitluse suunas. Kursuse teine pool keskendub ennekõike just kõige värskemate ja kasutusel olevate käsitluste tutvustamisele.

Läbivalt on tudengitel kohustus teha ettekanne iseseisvast uuringust, mis käsitleb inimese ja looduse suhet läbi loodusvarade kasutuse. Kursuse lõppedes peab iga tudeng esitama arutleva essee mõnel loengu jooksul käsitletud teemal.

Iga loeng on jaotatud kahte ossa. Esimene pool (u. 1h) toimub klassikalises loengu vormis, kus õppejõud tutvustab loengu teemat. Teine pool loengust (u 30 min) on seminari vormis, kus arutame sel nädalal loetud tekste ning püüame vastata antud nädala teemaga seonduvatele küsimustele.

Mõned olulisemad teemad, mida kursuse jooksul käsitletakse: keskkonnadeterminism; kultuuriökoloogia ja inimökoloogia; ökoloogiline antroploogia; poliitökoloogia, ajalooline ökoloogia; inimene ja mitteinimene (mitmeliigiline antropoloogia); kliimamuutused ja sotsiaalteadused, antropotseen.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valdab kursusel osalenud keskkonnaantropoloogia moodsa klassika, aga ka muude sotsiaal- ja humanitaarteaduste keskseid teooriaid ning mõisteid, mis puudutavad loodust ja keskkonda.
Õppejõud
Joonas Plaan
space