Kogemusantropoloogia (HIA6332.HT)
space
Õppeaine kood
HIA6332.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kogemusantropoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Anthropology of Experience
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursus uurib tajutatavat kui sotsiaalset, poliitilist ja kultuurilist nähtust, mille käsitlus on korduvalt muutunud läbi ajaloo. Sellest vaatepunktist lähtuvalt keskendub kursus tajumise kogemusele ja sellele, kuidas see kogemus mitte ainult ei kujunda inimestevahelisi suhteid, vaid ka struktureerib meie maailmataju. Seega keskendume sellele, kuidas kogetakse tajumist, mis mitte ainult ei kujunda inimestevahelisi suhteid, vaid ka määratleb meie maailmataju.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Meie meeled ei ole piiratud üksnes aristootellike kategooriatega nägemisest, haistmisest, maitsmisest, kuulmisest ja kompimisest, vaid hõlmavad ka tasakaalu ja tundeilma. Me tutvume meelte kui muutlike sotsiaalsete ja ajalooliste konstruktsioonidega, mis varieeruvad sõltuvalt erinevatest kultuurilistest gruppidest ja ei ole lihtsalt kognitiivsed ja neuroloogilised mehhanismid, nagu psühholoogid ja neuroteadlased neid kujutlevad.
Käsitletavad teemad: kehalise teadmise iseloom; meelte, kultuuri, võimu, keele ning kujutlusvõime omavahelised seosed; kohataju; mimetism; teadvus; koha, ruumi ja aja meelelised käsitlused. Käsitleme linnamaastike, Paapua Uus-Guinead, Aafrikat ja Ida-Euroopat.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud komplekssema arusaama sotsiaalsest kogemusest;
- on õppinud nägema sotsiaalseid ja kultuurilisi nähtusi uues valguses, asetades keha meie uurimuse keskmesse.
Õppejõud
Carlo Cubero Irizarry
space