Antropoloogia erikursus (HIA6331.HT)
space
Õppeaine kood
HIA6331.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Antropoloogia erikursus
Õppeaine nimetus inglise k
Special Course in Anthropology
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on luua võimalused teadmiste omandamiseks ühe spetsiifilise teoreetilise voolu, uurimisvaldkonna või -teema kohta sotsiaal- ja kultuurantropoloogias või sellega seotud distsipliinis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse põhjalikult ühe spetsiifilise uurimisvaldkonna või teoreetilise lähenemise üksikasju sotsiaal- ja kultuurantropoloogias või sellega seotud erialal. Vastavalt spetsiifilise kursuse iseloomule on tudengitel võimalus läbi loengute ja/ või seminaride ning iseseisva töö süvendada teadmisi ning arendada oskusi, kuidas kriitiliselt analüüsida loengus käsitletavat teooriat või valdkonda, kuidas seda asetada laiemasse akadeemilisse ja ühiskondlikku konteksti ning vajadusel rakendada tudengi enda uurimistöös.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süvateadmisi ühes spetsiifilises uurimissuunas või -valdkonnas sotisaal- ja kultuurantropoloogias või sellega seotud erialal;
- oskab käsitletavat uurimissuunda asetada ka laiemasse ühiskondlikku ning akadeemilisse konteksti.
Õppejõud
Mari Valdur
Lisainfo
Anthropology of Gender, Sexuality, and Kinship (2021/22)
space