Antropoloogia antropoloogiast (HIA6324.HT)
space
Õppeaine kood
HIA6324.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Antropoloogia antropoloogiast
Õppeaine nimetus inglise k
Anthropology of Anthropology
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused sotsiaal- ja kultuurantropoloogia peamiste voolude, ideede, meetodite ja teooriate õppimiseks.
Luua eeldused teadmiste kujunemiseks nii tänapäevastest kui ka ajaloolistest debattidest antropoloogias ning nende sidumiseks laiemate teoreetiliste, metodoloogiliste ja epistemoloogiliste küsimustega humanitaar- ja sotsiaalteadustes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antropoloogiat tavaliselt kujutati kui ala, mis tegeles "Teise" või mitte-lääne kultuuride uurimisega. Refleksiivne ja kriitiline lähenemine, mis tekkis sotsiaalteadustes eriti 20. sajandi keskel, muutsid epistemoloogilist lähenemist distsipliini tegevustele, teooriale, metodoloogiale (ka "etnograafiale") seoses teemadega nagu näiteks imperialistlik vaade, empiiriline ähmasus, läänelik intellektuaalse mõtlemise areng ja akadeemilised eesmärgid teadlastel. Seda tendentsi toetasid ajalooline muutus distsipliinis "ise" uurimise tõelevastavuse suhtes, koduantropoloogiate ja isegi läänelike intellektuaalsete kogukondade enesedekonstrueerimise suhtes. Tutvudes selliste epistemoloogiliste küsimustega, keskendub kursus hilistele sotisaal-poliitilistele transformatsioonidele sotisaal- ja kultuurantropoloogia traditsioonilistes tegevustes ning ametlikus "antropoloogiks" olemises. Seega võetakse fookusesse ka sellised teemad antropoloogias, nagu identiteet ja ideede natsionalism, postkolonialism, intellektuaalsed diasporad ja antropoloogide migratsioon jms.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb erinevaid teemasid ja lähenemisi, mida antropoloogid on oma uurimustes kasutanud ja on võimelised neid seostama nii omavahel kui ka iseenda uurimispraktikatega.
Õppejõud
Eeva Kesküla
space