Kõrgtaseme saksa keel II (GRS6077.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6077.HT
vana ainekood
GRS6077
Õppeaine nimetus eesti k
Kõrgtaseme saksa keel II
Õppeaine nimetus inglise k
Proficiency Level German II
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua tingimused ja toetada saksa keele omandamiseks süvendatud tasemel. Saksakeelseid riike puudutava aktuaalse ja maiskondliku teadmise vahendamine. Luua võimalused analüüsi- ja argumenteerimisoskuse arendamiseks saksa keeles. Süvendatakse akadeemilise teksti koostamise oskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Saksakeelsete riikide ühiskond ja aktuaalsed teemad. Kursus keskendub süvendatud keeleõppele aktuaalsete ja autentsete materjalide põhjal saksakeelsest meediaruumist. Kuulamis- ja lugemisharjutused vahendavad infot saksakeelsete riikide erinevatest eluvaldkondadest, muuhulgas ka aktuaalsetest ühiskondlikest arengutest ja olulistest ajaloolistest sündmustest. Seminaris tehtavad kirjutamisülesanded ja üliõpilase poolt tehtud vigade süstemaatiline analüüsi tõstab keelelist kompetentsi ja parandab analüüsioskust. Harjutused akadeemilise teksti koostamiseks. Kõne- ja argumenteerimisoskuse arendamiseks esitatakse lühemaid ja pikemaid ettekandeid ja peetakse diskussioone.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilaste teadmised ja oskused saksa keelest on ühtlaselt head kõigi nelja osaoskuse lõikes. Eesmärgiks on saavutada B2.2. tase. Üliõpilase individuaalne õpitulemus sõltub aga ka eelnevast keeletasemest.
Õppejõud
dots Maris Saagpakk, lekt Heiko F. Marten
space