Saksa keele normatiivne grammatika (GRS6075.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6075.HT
vana ainekood
GRS6075
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keele normatiivne grammatika
Õppeaine nimetus inglise k
German Standard Grammar
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süsteemsed teadmised saksa keele morfoloogiast ja süntaksist. Parem keeletunnetus, oma keelekasutuse teadvustamine ja kinnistamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Saksa keele grammatilise struktuuri, sõnaliikide (tegu-, nimi-, omadus-, määr-, ase-, side-, eessõna), lauseehituse süvitsiminev käsitlemine. Spetsiifiliste grammatiliste probleemide teadvustamine ja nende lahenduskäikude genereerimine. Saksa keele grammatika eripärade analüüsimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane suudab käsitleda kompleksselt saksa keele grammatikaalaseid küsimusi, oskab erinevaid grammatilisi valdkondi omavahel seostada; valdab saksa keele normatiivseid standardeid, kasutab grammatiliselt korrektset saksa keelt kõrgtasemel.
Õppejõud
dots Merle Jung
space