Saksa keel ja kultuur II (GRS6072.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6072.HT
vana ainekood
GRS6072
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keel ja kultuur II
Õppeaine nimetus inglise k
German Language and Culture II
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada süvendavat ülevaadet saksa keele struktuurist, sõnavarast, jätkata saksakeelse kultuuriruumiga tutvumist. Luua eeldused saksa keele oskuseks B1.2. tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika ja sõnavara laiendamine. Praktilised keeleharjutused nelja osaoskuse (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) arendamiseks. Suulises kõnes enda vabalt väljendamine, mõtte või probleemi selgitamine. Teadlikkuse arendamine kultuurierinevustest, saksakeelsete kommete ja väärtushinnangutega arvestamine igapäevases suhtluses. Erinevad teemad saksakeelsete riikide ühiskondade tänapäevast ja ajaloost.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb sügavamalt saksa keele struktuuri ja sõnavara. Oskab keelt kasutada grammatiliselt üsna korrektselt, suulises ja kirjalikus kõnes tehtud vead ei ei takista teksti mõistmist. On võimeline katsetama uusi sõnastusviise, parafraseerima lauseid, kompenseerima sõnu asendusväljendiga. Suudab jälgida loengut või esinemist endale tuttaval teemal, mõistab ringhäälingus esitatava info sisu. Oskab arvestada kultuuriliste erinevustega suhtlemises.
Õppejõud
dots Maris Saagpakk
space