Saksa keel ja kultuur I (GRS6071.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6071.HT
vana ainekood
GRS6071
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keel ja kultuur I
Õppeaine nimetus inglise k
German Language and Culture I
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada süvendavat ülevaadet saksa keele struktuurist, sõnavarast, jätkata saksakeelse kultuuriruumiga tutvumist. Luua eeldused saksa keele oskuseks B1.1. tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika ja sõnavara laiendamine. Praktilised keeleharjutused nelja osaoskuse (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) arendamiseks. Harjutatakse keelelist toimetulekut igapäevaelu tasandil, enda arvamuse esitamist, vestluse jälgimist; lihtsate faktiteavet edastavate ettekannete kirjutamist. Harjutatakse erinevates meediakanalites esitatava info mõistmist, selle kommenteerimist ja sisuliste kokkuvõtete koostamist. Erinevad teemad saksakeelsete riikide ühiskondade tänapäevast.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb sügavamalt saksa keele struktuuri ja sõnavara ning oskab keelt suhtlusläve tasemel. Saab aru suulise mõttevahetuse põhipunktidest, esitada oma vaatenurka ja kokku võtta jutu peamist mõtet. Kasutab paindlikult lihtsamaid keeleväljendeid. Tuleb toime tüüpolukordades saksakeelsetes riikides. Oskab kirjalikult kokku võtta kogetut või loetut. Oskab koostada lihtsat seotud teksti.
Õppejõud
dots Maris Saagpakk
space