Tekst ja stiil (GRS6064.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6064.HT
vana ainekood
GRS6064
Õppeaine nimetus eesti k
Tekst ja stiil
Õppeaine nimetus inglise k
Text and Style
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Ainekursuse läbimine arendab üliõpilaste lingvistilist pädevust ning loob eeldused ja aluse saksakeelse teksti adekvaatseks mõistmiseks ja tekstiloomeks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Stiili mõiste. Stiili tasandid - neutraalne, kõnekeelne, kõrgstiil. Stiilivärving. Verbaal- ja nominaalstiil. Stiili tüübid: funktsionaal- ja individuaalstiil. Retoorilised stiilielemendid. Ilukirjandusliku teksti stilistiline analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane eristab stiili tasandeid, funktsionaalstiile, retoorilisi stiilielemente; oskab analüüsida erinevaid tekstiliike ja koostada ise tekste.
Õppejõud
dots Merle Jung
space