20. sajandi saksakeelne kirjandus (GRS6056.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6056.HT
vana ainekood
GRS6056
Õppeaine nimetus eesti k
20. sajandi saksakeelne kirjandus
Õppeaine nimetus inglise k
20-th Century German Literature
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Ülevaade saksa kirjanduse perioodidest 20 sajandil. Areneb tekstide analüüsimise ja ajaloolise kontekstiga seostamise oskus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Saksakeelse kirjanduse areng 20. sajandil. 19.-20. sajandivahetuse kirjanduse stiililine mitmekesisus (naturalism, uusromantism, juugend, ekspressionism, sümbolism); 1. maailmasõja mõju saksakeelsele kirjandusele; kahe maailmasõja vaheline kirjandus (uusasjalikkus, natsionaal-sotsialismiaegne kirjandus, eksiil). Romaanižanri areng. Saksa kirjandus peale 2. maailmasõda. Nn Stunde Null. Traditsiooniline kirjandus ja avangardistlik kirjandus 50-60ndatel aastatel. Postmodernistlik kirjandus. SDV kirjandus. Šveitsi ja Austria kirjandusliku arengu iseärasused.
Kirjandusteoste ekraniseeringud. Temaatilised referaadid, millest lähtuvalt analüüsitakse konkreetseid tekste. Rühmatööna ja iseseisvalt analüüsitakse tekste.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omab ülevaadet saksa kirjanduse arengust 19. sajandi lõpust kaasajani, oskab analüüsida tekste nende ajaloolises kontekstis.
Õppejõud
dots Aigi Heero
space