Funktsionaalsed tekstiliigid saksa keeles (GRS6052.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6052.HT
vana ainekood
GRS6052
Õppeaine nimetus eesti k
Funktsionaalsed tekstiliigid saksa keeles
Õppeaine nimetus inglise k
Functional Text Types in German
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Valmistada üliõpilasi ette vajalike saksakeelsete dokumentide vormistamiseks ja suuliseks ametialaseks suhtlemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
CV ja muu töökohale või välisülikooli kandideerimiseks/ välisstipendiumi saamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamine. Õnnitlustekstid (sünnipäevaks, lapse sünni, abiellumise, juubeli jms. puhul). Bürookommunikatsioon: telefonikõned, meilid ja neile vastamine, ametikirjad, järelpärimised (broneeringud, tellimine ja tellimuse tühistamine, reklamatsioonid). Ärikirjad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omandab oskuse saksa keeles (ja saksa nõudmistele vastavalt) dokumente vormistada ja saksa ametiasutustega kirjalikult ja suuliselt suhelda.
Õppejõud
lekt Helju Ridali
space