Saksa teaduskeel (GRS6051.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6051.HT
vana ainekood
GRS6051
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa teaduskeel
Õppeaine nimetus inglise k
Academic German
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade saksa teaduskeele iseärasustest. Arendada üliõpilaste teaduskeele kasutamise kompetentsi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus saksa teaduskeelde. Teaduskeeles kasutatavate tekstiliikide ülesehitus ja keeleline spetsiifika. Tekstide lugemine, tõlkimine, analüüsimine ja kommenteerimine. Tekstide koostamine. Projektitöö: ühe teadusteksti kompleksanalüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb teaduskeele spetsiifikat, oskab analüüsida ja mõista teaduslikke tekste, nende struktuuri ja keelelisi iseärasusi.
Õppejõud
prof Mari Tarvas
space