Eriseminar tõlkeuuringutest (GRR6415.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6415.HT
vana ainekood
GRR6415
Õppeaine nimetus eesti k
Eriseminar tõlkeuuringutest
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar on Translation Studies
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Seminari eesmärk on anda ülevaade tõlketeaduse kui distsipliini uusimatest arengutest ja arendada kriitilise analüüsi oskust. Eesmärgiks on üliõpilaste süvendatud teadmised tõlkeloo suundumustest (postkoloniaalne tõlge, gender ja tõlge, jmt).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Konkreetsetest tekstidest lähtuvalt analüüsitakse tõlketeaduses hetkel aktuaalseid teemasid maailmas ja Eestis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane oskab luua oma uurimis- ja kirjeldusinstrumendid, mis on kooskõlas tõlketeaduse uuemate arengutega ja teadvustab tõlkeloolase kui professiooni võimalused akadeemilises maailmas, kultuurikriitikas, kirjastusmaailmas.
Õppejõud
Anne Lange
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space