Tõlkelingvistika (GRR6413.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6413.HT
vana ainekood
GRR6413
Õppeaine nimetus eesti k
Tõlkelingvistika
Õppeaine nimetus inglise k
Linguistic Aspects of Translation
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade tõlkimise lingvistilistest aspektidest ja võtetest, mida kasutada kahe keele vahelisel tõlkimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse raames käsitletakse lingvistilisi tõlketeooriaid, mis lähtuvad äratundmisest, et tõlkimine on keeltel sooritatav operatsioon ja järelikult peab tõlketeooria lähtuma üldisest keeleteooriast. Analüüsitakse J.S. Catfordi klassikalist tööd Linguistic Theory of Translation kui olulist nihet teoreetiliselt sidusa tõlkemudeli suunas. Tõlgitavuse probleeme vaadeldakse abstraheeritud keeletasandite kaupa, pöörates tähelepanu tõlkimisel kõige enam käsitöövõtete kogumiga seotud grammatika kui suletud süsteemi tasandi tõlkimisele.
Lingvistilise tõlgitavuse seost kultuurilis-psühholoogilise tõlgitavusega käsitletakse kognitiivse lingvistika kontekstis.
Tõlkimise käsitlemisel keeleteaduse/filosoofia tänases kontekstis toetutakse D. Robinsoni tööle „Performative Linguistics“.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane oskab eristada tõlkimisel lingvistilise tõlgitavusega (keele erinevustega) seotud probleeme ja tunneb eesti keelde tõlkimisel traditsiooniliselt kasutatud lahendusi.
Õppejõud
Anne Lange
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space