Avalik kõne (GRA6222.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6222.HT
vana ainekood
GRA6222
Õppeaine nimetus eesti k
Avalik kõne
Õppeaine nimetus inglise k
Public Speaking
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada avaliku esinemise põhitõdesid, avaliku kõne ülesehitamise põhivõtteid, selle keelelist ja pragmaatilist eripära. Kursus toimub inglise keeles.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse jooksul tutvutakse avaliku esinemise põhimõtetega: vaadeldakse teema valiku, sõnumi kujundamise, auditooriumiga suhtlemise ja kõne ülesehitamise, näitlikkustamise ja esitamise problemaatikat. Koostatakse ja esitatakse auditooriumi ees erineva suunitlusega ettekandeid. Iseseisva tööna tutvutakse näidiskõnedega, valmistatakse ette rühma- ja individuaalseid ettekandeid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse tulemusena suureneb üliõpilaste teoreetiline teave ettekande koostamise põhimõtetest, selles protsessis tekkivatest raskustest ja nendega toime tulemisest. Osatakse koostada erineva eesmärgiga ettekandeid ning neid adekvaatselt esitada.
Hinnatakse rühmatööst osavõttu ja iga erinevat ettekannet eraldi. Kursuse lõpphinne kujuneb semestri jooksul tehtu (50%) ja lõputööde koondhindest(50%).
Õppejõud
lekt Ene Alas
space