Keelesugulus ja murded (FEE6010.HT)
space
Õppeaine kood
FEE6010.HT
vana ainekood
FEE6010
Õppeaine nimetus eesti k
Keelesugulus ja murded
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Dialectology
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Ülevaade eesti keele päritolust ja maa-alalisest murdeliigendusest.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Soomeugrilaste (eriti läänemeresoomlaste) päritolu aktuaalseid probleeme. Eesti keele kujunemine, praeguste peamurrete olulisemad tunnused ja ajalooline taust, kontaktid teiste keelte ja murretega. Eesti keele maa-alaline ja sotsiaalne variatiivsus. Murdekeele osa kirjakeele kujunemisel, eesti kirja- ja murdekeele suhted. Eesti dialektoloogia tähtsamad saavutused, suhted teiste teadustega, tänapäeva uurimissuunad. Iseseisev töö: erialakirjanduse lugemine (nimestiku annab õppejõud kohe kursuse algul); etnogeneesi alase referaadi koostamine (hrl mõne teadlase seisukohtadest); murdekõne näidete kuulamine helikandjailt.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Arusaam keele ja murde vahekorrast keelesuguluse kontekstis, murdejoonte levikualadest ja eesti kirjakeele murdelisest kokkupanust.

Õppejõud
prof Jüri Viikberg
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space