Ortograafia (FEE6009.HT)
space
Õppeaine kood
FEE6009.HT
vana ainekood
FEE6009
Õppeaine nimetus eesti k
Ortograafia
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Orthography
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus annab ülevaate eesti ortograafia põhimõtetest ning kujundab üliõpilastes oskuse kasutada korrektset kirjakeelt.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kiri, tähestik, kirjaviis. Eesti ortograafia põhimõtted ja süsteem. Täheortograafia. Võõrsõnade ja -nimede kirjutamise erijooni. Tuletiste kirjutamine. Sõnade poolitamine ja lühendamine. Algustäheortograafia. Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Arvude ja kuupäevade märkimine kirjas. Kirjavahemärkide kasutamine. Loenguvormi täiendab jooksev praktiline töö, õpitud oskuste vahetu rakendamine tööprotsessis. Loengukursuse käigus sooritatakse kaks auditoorset kontrolltööd ja viis etteütlust.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasel on hea ülevaade eesti keele ortograafia põhimõtetest ja -reeglitest ning ta oskab kasutada korrektset eesti keelt.
Õppejõud
lekt Reili Argus
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space