Eesti keele morfoloogia (FEE6006.HT)
space
Õppeaine kood
FEE6006.HT
vana ainekood
FEE6006
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele morfoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Morphology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesti keele morfofonoloogiliste ja morfoloogiliste vahendite süsteemipärase ülevaate ja praktilise analüüsioskuse kujundamine.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatav keeletüpoloogiline ülevaade keeltes kasutusel olevatest grammatilistest vahenditest (isoleerivad, aglutinatiivsed ja flektiivsed keeled) ja erinevate morfoloogiatüüpide kujunemismehhanismist (grammatikalisatsioon). Eesti keele morfo(fono)loogiliste vahendite käsitlus: tüveteisenduste süsteemid ja morfoloogilised kategooriad. Eesti keele sõnaliikide klassifikatsiooni ja morfoloogiliste muuttüüpide klassifikatsioon. Teoreetiline sissejuhatus klassifikatoorse keeleteaduse võimalustest ja piirangutest. Selle taustal esitatakse eesti keele sõnaliikide klassifikatsioon: muutsõnaliigid – verbid ja noomenid; muutumatute sõnade liigid. Morfoloogiliste muuttüüpide klassifikatsiooni käsitluses antakse ülevaade erinevatest klassifikatsioonidest (Ülle Viksi, Paul Alvre ja Elmar Muugi süsteem).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane suudab teksti morfoloogiliselt analüüsida: määrata sõnaliigid; kirjeldada, millise vormiga on tegu; eraldada tunnused; märkida tüve-vahel-dused. Ta oskab määrata käänd- ja pöördsõnade muuttüübi Ehala ja Muugi süsteemis ning moodustada kõik lubatud rööpvormid. Ta tunneb morfoloogia-terminoloogiat ning oskab vastata teoreetilistele küsimustele
Õppejõud
prof Martin Ehala, assist Annika Kilgi
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space