Seminar ja seminaritöö (FEE6004.HT)
space
Õppeaine kood
FEE6004.HT
vana ainekood
FEE6004
Õppeaine nimetus eesti k
Seminar ja seminaritöö
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar and Term Paper
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on omandada iseseisva keeleteadusliku uurimistöö läbiviimise, tulemuste vormistamise ning teise autori töö analüüsimise põhialused.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Iseseisva uurimuse (maht vähemalt 15 lk) kavandamine, läbiviimine ja vormistamine õppejõu juhendamisel. Arutelu teemarühmades, vastastikune retsenseerimine, tööde avalik kaitsmine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kogemus iseseisvalt uurimistööd teha, oskus analüüsida teaduslikke probleeme, esitada ning kaitsta oma seisukohti.
Õppejõud
prof Jüri Viikberg, kõik õppetooli õppejõud
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space