Akadeemiline eesti keel C1.2 (EKV6334.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6334.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Akadeemiline eesti keel C1.2
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian C1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Annika Bauer (õpetamise keel: eesti keel)
Hiie Rüütel (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks C1-tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keeleoskuse tõstmine ja üliõpilase ettevalmistamine Euroopa Keelemapis määratletud C1-taseme eksami sooritamiseks. Kõigi osaoskuste (lugemine, kuulamine, kirjutamine, rääkimine), sõnavara ja grammatika arendamine vastavalt C1-taseme kirjeldusele Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.

Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle eesti keele tase vastab C1.1-tasemele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab pikki ja keerukaid lugemistekste;
- oskab rääkida selgelt ja ladusalt ning esitada keerukal teemal selgeid kirjeldusi ja ettekandeid;
- saab aru pikemast jutust keerukal teemal ning mõistab keerukaid ettekandeid;
- oskab keerukal teemal kirjutada selgeid ja hea ülesehitusega tekste.
Õppejõud
Hiie Rüütel, Annika Bauer
space