Eesti keel C1.1 (EKV6333.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6333.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keel C1.1
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian C1.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleoskuse edenemiseks C1.1-tasemele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eriala valdkonna sõnavara. Ettevalmistus arvamusavalduste koostamiseks; isiklike kogemuste väljendamine suulises ja kirjalikus vormis; praktiliste harjutuste sooritamine; esseede kirjutamine; suuliste ja kirjalike ülevaadete tegemine erialastest tekstidest.

Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle eesti keele tase vastab B2-tasemele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on saavutanud C1.1-taseme eesti keele oskuse;
- mõistab keerukaid esitlusi;
- saab aru keerukatest tekstidest ja erialastest artiklitest;
- oskab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt väljendada ja põhjendada ning teemat arendada nii kõnes kui ka kirjas;
- oskab allikmaterjalidele põhinedes koostada kokkuvõtteid ning neid suuliselt presenteerida;
- oskab luua selget, hea ülesehitusega teksti keerukal teemal;
- oskab struktureeritult analüüsida erialaga seotud teemavaldkondi.
Õppejõud
Annika Bauer, Hiie Rüütel
space