Eesti keel B2.1 (EKV6331.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6331.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keel B2.1
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian B2.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleoskuse edenemiseks B2.1-tasemele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sõnavara süstemaatiline rikastamine. Töö tekstiga: sõnavara omandamine autentsete kuulamis- ja lugemistekstide abil, konstruktsioonide mõistmine, publitsistlike tekstide lugemine, refereerimine, kokkuvõtte koostamine. Tekstiloome, ettekannete, ülevaadete koostamine, diskussioon.

Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle eesti keele tase vastab B1-tasemele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on saavutanud B2.1 taseme eesti keeles;
- oskab kasutada eesti keele teadmisi ülikooli kontekstis, mõistab lihtsamaid erialaseid publitsistlikke tekste, suudab tekste kokku võtta, refereerida, koostada ülevaadet, oma arvamust avaldada ning vajalikke sõnaraamatuid kasutada.
Õppejõud
Annika Bauer
space