Praktiline eesti keel B1.2 (EKV6056.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6056.HT
vana ainekood
EKV6056
Õppeaine nimetus eesti k
Praktiline eesti keel B1.2
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Estonian B1.2
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luuakse eeldused B1-taseme eesti keele oskuse omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: mineviku passiiv, partitsiibid, i-mitmus, objekti käänded, infinitiivi vormid, kaudne kõneviis. Teemad: äri, haridus, tervis, tuleviku kodu, liiklus, meedia, kaubandus, Eesti sümbolid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Saavutatakse B1-taseme eesti keele oskus.
Õppejõud
lekt Marju Ilves
space