Praktiline eesti keel B1.1 (EKV6055.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6055.HT
vana ainekood
EKV6055
Õppeaine nimetus eesti k
Praktiline eesti keel B1.1
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Estonian B1.1
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleoskuse edenemiseks B1.1-tasemele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: liitsõnad, fraasid, sidesõnad, sufiksid, mineviku konditsionaal. Teemad: keelte õppimine, elulugu, muutused elus, Tallinn, ametid ja elukutsed, abistamine, kohtumised.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Saavutatakse eesti keele oskuse areng B1.1-tasemele, pädevus tulla toime sagedamates igapäevastes keelesituatsioonides.
Õppejõud
lekt Marju Ilves
space