Praktiline eesti keel A2 (EKV6054.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6054.HT
vana ainekood
EKV6054
Õppeaine nimetus eesti k
Praktiline eesti keel A2
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Estonian A2
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused eesti keele omandamiseks A2-tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: passiivi olevik, konditsionaal, mitmuse käänded, adverbid, imperatiiv, mitmuse partitiiv, partitsiibid, modaalverbid, asesõnad, arvude käänamine. Teemad: sisseostud, isikuomadused, tervis, kinos, teatris, kontserdil, muuseumis, harrastused, õnnetused, tee küsimine, multikultuurne ühiskond.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Saavutatakse A2-taseme eesti keele oskus.
Õppejõud
lekt Marju Ilves
space