Praktiline eesti keel A1 (EKV6053.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6053.HT
vana ainekood
EKV6053
Õppeaine nimetus eesti k
Praktiline eesti keel A1
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Estonian A1
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused eesti keele omandamisele tasemel, mis võimaldab toime tulla lihtsates keelesituatsioonides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: olevik, nominatiiv, genitiiv, partitiiv, kohakäänded, postpositsioonid, imperatiiv Sg2, minevikuajad, komparatsioon, translatiiv, terminatiiv, essiiv, komitatiiv, abessiiv. Teemad: perekond, arvud, nädalapäevad ja kuud, sisseostud, toit, pühad, ilm, reisimine Eestis, riietus, väljas söömas. Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Omandatakse suutlikkus tulla toime igapäevaselt korduvates elementaarsetes keelesituatsioonides.
Õppejõud
lekt Marju Ilves
space