Eesti maatundmine (EKV6020.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6020.HT
vana ainekood
EKV6020
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti maatundmine
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Country Study
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada algteadmiste omandamist Eesti loodusest, geograafiast ja ajaloost ning ühiskonna toimimisest.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade Eesti ajaloost, loodusest ja geograafiast, Eesti riik ja meedia, multikultuurne Eesti. Iseseisva töö käigus külastatakse muuseume, tehakse referaate.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Saavutatakse algteadmised Eesti maa ja ühiskonna kohta.

Õppejõud
assist Annika Kilgi
space