Sissejuhatus keelekorraldusse (EKT6005.HT)
space
Õppeaine kood
EKT6005.HT
vana ainekood
EKT6005
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus keelekorraldusse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Language Planning
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine on mõeldud sissejuhatava ainena keelepoliitika, keelekorralduse ja integratsiooni vallas, aidates paremini mõista keelelisi protsesse ühiskonnas ning nende juhtimist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keele ja võimu suhe. Keelepoliitika paradigmad. Keel ja julgeolek. Keelekorraldus, mõõtmed, valdkonnad, mallid. Staatuskorraldus, valdkonnad. Korpuskorraldus, valdkonnad. Keeleõppekorraldus, valdkonnad, Keeletehnoloogiline korraldus. Eesti keelepoliitika.
Iseseisev töö: referaat kahe (või enama) maa keelepoliitika/keelekorralduse võrdlusest.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane mõtestab keele funktsioneerimist ühiskonnas; tunneb tänapäeva keelekorraldust, Eesti keelepoliitikat ja keelekorralduse põhitöövõtteid ning kirjeldab seda võrdlevalt mõne teise riigiga. Üliõpilane suhestab keelt ja võimu ning analüüsib nende seoseid, lahendab iseseisvalt keelekorraldusküsimusi, esitades oma seisukohti seminarirühmas ning põhjendab neid.
Õppejõud
vanemteadur Peep Nemvalts
space