Tehniline toimetamine ja toimetamine veebis (EKT6002.HT)
space
Õppeaine kood
EKT6002.HT
vana ainekood
EKT6002
Õppeaine nimetus eesti k
Tehniline toimetamine ja toimetamine veebis
Õppeaine nimetus inglise k
Technical and Online Editing
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Ülevaade erinevatest kujunduspõhimõtetest ja -võtetest. Anda oskus iseseisvalt üldlevinud tekstitöötlustarkvara abil kujundada ja küljendada erinevaid tekste.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eri tüüpi trükiste kujundusest (raamat, ajakiri, ajaleht, voldik, posterettekanne, subtiitrid). Kujundusvahendid ja -elemendid: tüpograafia, trükikirjad, liigendused ja esiletõsted, pealkirjad ja nimed, illustratsioonid, värvi kasutamine. Lehekülje kujundamine. Raamatuteksti küljendamise põhitõed. Ajalehe teke ja arenemislugu. Ajalehtede liigitus ning sellest tulenevad lehe sisu, kujunduse ja toimetamise nõuded. Praktilised tööd. Subtiitrikeele eripära, subtiitritele esitatavad tehnilised ja keelelised nõuded.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane suudab kujundada eri liiki lihtsamaid trükiseid, märkab teksti toimetamist mõjutavaid vormilisi ja tehnilisi üksikasju. Üliõpilane oskab selgitada peamisi tüpograafiapõhimõtteid ja termineid, toob välja peamised võimalikud probleemkohad seoses tehnilise toimetamisega. Üliõpilane tunneb peamisi veebitoimetamise tööriistu ja oskab neid algtasemel kasutada.
Õppejõud
prof Reili Argus, MA Heidi Meier, MA Siiri Soidro
space