Soome keele vestluskursus (EKS6436.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6436.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keele vestluskursus
Õppeaine nimetus inglise k
Conversation course in Finnish language
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õpilane oskab kasutada soome keelt suuliselt ja kirjalikult.
- on omandanud laia sõnavara, valdab hästi keele struktuure ja väljendeid ning oskab õpitut praktikas rakendada
- on õppinud soome kõnekeele eri variantide (slängi ja murrete) põhitõed ja mõistab neid
- valdab kõige tavalisemaid tekstiliike ja diskursusi, mis on vajalikud igapäevastes ja tööalastes suhtlusolukordades (nt e-kiri, telefonivestlused, sotsiaalmeedia)
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vestluskursus on neile, kes on soome keele põhitõed omandanud (B- ja C-tasemel kõnelejatele). Kursusel räägime erinevatel teemadel. Käsitleme kultuuri, tööelu ja päevakajalisi teemasid.
Saate kindlustunde ennast soome keeles väljendada, õpite uusi sõnu ja väljendeid ning soome kõnekeelt.
Kursus sisaldab erinevaid vestlus- ja situatsiooniharjutusi ning kuulamisharjutusi erinevatel teemadel.
Kohtumistel arutleme kodutööks antud tekstide põhjal. Samuti uurime erinevaid väljendeid, uusi sõnu ja keelestruktuure.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada soome keelt suuliselt ja kirjalikult;
- on omandanud laia sõnavara, valdab hästi keele struktuure ja väljendeid ning oskab õpitut praktikas rakendada;
- on õppinud soome kõnekeele eri variantide (slängi ja murrete) põhitõed ja mõistab neid;
- valdab kõige tavalisemaid tekstiliike ja diskursusi, mis on vajalikud igapäevastes ja tööalastes suhtlusolukordades (nt e-kiri, telefonivestlused, sotsiaalmeedia).
Õppejõud
Jaakko Raunamaa
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space